software-development

Jetlink/JetBot Yapay Zeka’sı artık daha çok öğreniyor ve size en doğru yanıtları veriyor.

Size Yazılım Ekip Lideri olarak çalıştığım Veslabs şirketinin Jetlink ürününde güncel geliştirmelerimiz ile ilgili bilgi vermek istiyorum.


read original article at https://medium.com/@vdsoftware/jetlink-jetbot-yapay-zekas%C4%B1-art%C4%B1k-daha-%C3%A7ok-%C3%B6%C4%9Freniyor-ve-size-en-do%C4%9Fru-yan%C4%B1tlar%C4%B1-veriyor-bee909c9098c?source=rss——artificial_intelligence-5

The Future Of Technology Is Much More Than Artificial Intelligence & Machine Learning.

While artificial intelligence and machine learning are grabbing most of the headlines for a while now, I will be writing about some…

read original article at https://medium.com/@samuelakins390/the-future-of-technology-is-much-more-than-artificial-intelligence-machine-learning-c44d2b5115e5?source=rss——artificial_intelligence-5

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!