Buurtzorg past statuten aan om schijn van belangenverstengeling

Na een aanpassing van haar regelementen voldoet Stichting Buurtzorg Nederland aan de Governancecode Zorg. Hiermee voldoet Buurtzorg ook aan de regels van ActiZ en lijkt tussen de thuiszorgaanbieder en de branchevereniging de lucht weer geklaard.

Eerder dit jaar werd de bestuurder van Buurtzorg, Jos de Blok in berichtgeving van RTL van belangenverstrengeling beticht. Daarop vroeg brancheorganisatie ActiZ de Governancecommissie Gezondheidszorg om onderzoek te doen. De commissie oordeelde dat inderdaad een schijn van belangenverstrengeling was. Bestuurder Jos de Blok heeft namelijk een belang in Ecare BV, het bedrijf dat ICT-diensten levert aan onder meer Buurtzorg Nederland.

In een interview met Zorgvisie vertelt De Blok hoe Buurtzorg en ActiZ daarna  hebben gesproken over wat er moest gebeuren. Teams van advocaten hebben de statuten en regelementen minutieus doorgenomen. Om eventueel misbruik te voorkomen, heeft Buurtzorg die op enkele punten aangepast. Maandag stuurden ActiZ en Buurtzorg hierover een gezamenlijke persverklaring.

In het interview benadrukt De Blok dat hij zich altijd aan de governancecode heeft gehouden. “Ik heb nooit een geheim gemaakt van de belangverstrengeling’, zegt de Buurtzorg-voorman. ‘De aanname in de berichtgeving was dat ik Buurtzorg zou benadelen om geld door te sluizen naar Ecare. Maar daarvan is helemaal geen sprake. Het is juist andersom. Buurtzorg profiteert van deze constructie. Ik wil een stem hebben in de strategie van Ecare om ervoor te zorgen dat de IT-kosten lager zijn dan gewoonlijk.”

De bestuurder zal voortaan niet alleen de besluitvorming rond transacties tussen Buurtzorg en Ecare aan de raad van toezicht overlaten, maar ook de voorbereiding hiervan. Helemaal gelukkig is De Blok niet met de uitkomst. “De juridisering van onze reglementen en statuten druist in tegen onze waarden. Wij besturen op basis van vertrouwen, eenvoud en transparantie. De raad van toezicht krijgt van ons toegang tot alle informatie, als daar aanleiding voor is.”

De Blok is wel tevreden dat hij zowel aandeelhouder van Ecare als bestuurder van Buurtzorg blijft. “Met de ontwikkeling van machine learning, artificial intelligence en de entree van Apple en Google in de zorg is het essentieel zorg en IT goed te integreren. Daarvoor moet ik me op strategisch niveau kunnen blijven bemoeien met de strategie van Ecare en Buurtzorg”, aldus de Buurtzorg-bestuurder in Zorgvisie.


read original article at http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=C8A03315288948248D05F463D2E3D535&url=https%3a%2f%2fwww.skipr.nl%2factueel%2fid39417-buurtzorg-past-statuten-aan-om-schijn-van-belangenverstengeling.html&c=128563389733137479&mkt=nl-nl

Share
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!